GÖRTZ GROUP

Ons bedrijf

Altijd streven naar beter

Görtz Group is een zeugen- en vleesvarkensbedrijf met locaties in zowel binnen- als buitenland. Het familiebedrijf is door de jaren heen overgegaan van generatie op generatie. Inmiddels bestaat Görtz Group al ruim 150 jaar; daar zijn we trots op!

Ondernemen zit in onze aard. Net zoals het inspringen op (maatschappelijke) ontwikkelingen en innovaties. We proberen kansen zoveel mogelijk te benutten en elke verandering aan te grijpen om de bedrijfsvoering naar een hoger plan te tillen. Continu streven naar beter; dat is ons doel, daar ligt onze passie. Bijvoorbeeld als het gaat om de verzorging van onze dieren, voedselveiligheid, hygiëne en dierenwelzijn. Zo werken we, samen met onze medewerkers, aan een toekomstbestendig bedrijf.

Duurzaamheid als focus

Duurzaamheid is één van onze kernwaarden. Efficiënt produceren en de carbon footprint zo laag mogelijk houden; dat is het streven van Görtz Group.Dit doen wij bijvoorbeeld door onze varkens deels te voeren met restproducten uit de voedingsindustrie. Daarnaast investeren we zoveel mogelijk in zonnepanelen Hiermee wekken we groene stroom op, die wordt ingezet op onze bedrijven. Görtz Group beschikt ook over een biogasinstallatie. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om mest te drogen met behulp van zonne-energie en maken we gebruik van energie uit biogas. Ook de warmte die de varkens produceren, winnen we terug en gebruiken we om de stallen warm te houden en mest te drogen.

"150 jaar Görtz Group, daar zijn we trots op!"

Oudgroen
Locatie

Görtz Group is een
zeugen- en vleesvarkensbedrijf
met zowel locaties in
binnen- en buitenland.

Contact

Tel: 077-4772301

E-mail: contact@gortzgroup.nl

Facebook: @gortzvarkens

www.gortzgroup.nl